Jouw investering

Het geld dat je investeert voor de behandeling wordt (deels) vergoed door zorgverzekeraars. Ik vertel je graag wat de mogelijkheden zijn.

Tarieven en vergoedingen

Het geld dat je investeert voor de behandeling wordt (deels) vergoed door zorgverzekeraars. Ik kijk graag met je mee wat de mogelijkheden zijn. Dit is vrijgesteld van btw. Workshops, cursussen en trainingen zijn niet vrijgesteld van btw en kunnen doorgaans ook niet ingediend worden voor een vergoeding.

Je kunt je aanmelden via de website, via e-mail of telefoon. Vermeld bij aanmelding je telefoonnummer. Zo kan ik je bellen voor een nadere kennismaking waarin we een eerste indruk van elkaar krijgen. Als we denken dat we samen verder kunnen, dan plannen we een ontdeksessie.

Een ontdeksessie duurt maximaal 90 minuten. Vooraf stuur ik je een formulier met allerlei vragen; stuur deze minimaal 3 dagen voor onze afspraak ingevuld retour. Tijdens de ontdeksessie leren we elkaar beter kennen en gaan we dieper op jouw vraagstelling in. Je krijgt direct enkele tips waar je mee aan de slag kunt. Vervolgens heb je de keuze om zelf verder te gaan of samen aan de slag te gaan met jouw klachten. Dit gesprek kost € 75,-.

Als je ervoor kiest samen aan de slag te gaan, kun je kiezen met welk traject je wilt starten. Ik zal hierbij advies geven vanuit mijn kennis. De € 75,- van de ontdeksessie zal dan in mindering worden gebracht op het tarief van het traject.

Het traject

Je hebt verschillende keuzes voor een traject:

E

6 sessies van maximaal 1,5 uur.

Deze worden gepland in een periode van 2 maanden. Het tarief bedraagt in totaal € 585,00.

E

8 sessies van maximaal 1,5 uur

Deze worden gepland in een periode van 2 maanden. Het tarief bedraagt in totaal € 760,00.

E

10 sessies van maximaal 1,5 uur.

Deze worden gepland in een periode van 3 maanden. Het tarief bedraagt in totaal € 940,00

E

Strippenkaart

Ook kun je kiezen voor een strippenkaart met een tarief van €550,00 voor 5 behandelingen. Deze kun je vrij inzetten in een periode van 3 maanden.

* Is je gekozen traject voorbij, dan is het mogelijk om een nieuw traject te starten met een korting van 5%. 

Indien je niet goed weet wat je wilt en wat je nodig hebt, dan kun je een ontdeksessie aangaan. Deze sessie duurt maximaal 90 minuten. We kunnen samen ontdekken wat nodig is om verder te komen! We ontdekken samen waar je tegenaan loopt en waar je kwaliteiten liggen. Op basis hiervan kunnen we een doelgerichte hulpvraag formuleren.

Daarnaast kan het zijn dat je verwacht niet zoveel sessies nodig te hebben. Dan kun je ervoor kiezen om een kort traject aan te gaan. Dit zijn maximaal 3 sessies van maximaal 2 uur per keer. We hebben van tevoren ook de korte kennismaking van een half uur, zodat ik een inschatting kan maken of dit kort traject reëel is. Hierin kan ik dan advies geven. Het tarief voor een kort traject bedraagt        € 350,- – of € 120,- per sessie als je liever per keer wilt bekijken wat je nog nodig hebt.

Heb je bepaalde trajecten doorlopen, dan zijn er nog mogelijkheden voor VIP-bijeenkomsten. Deze zijn gericht op bepaalde thema’s. Ik zal jou uitnodigen voor die bijeenkomst waarvan ik denk dat je hier veel aan zult hebben.

Vergoedingen

Via je zorgverzekeraar

De vergoeding voor behandelingen komt uit de aanvullende verzekering van de ziektekostenverzekeraar. Hoeveel dit is, is afhankelijk van de verzekering. Belangrijk om te weten: er wordt geen eigen risico ingehouden. Ook is er geen verwijzing nodig van de (huis)arts.

Een overzicht van zorgverzekeraars en hun vergoeding vind je hier.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW (lidnummer 778). LVPW is aangesloten bij RBCZ (was voorheen RBNG), waardoor ik ook onder het TBNG-tuchtrecht val. Ook heb ik voldaan aan de nieuwe wetgeving Wkkgz. Als Registertherapeut van LVPW val ik onder het tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Tevens ben ik aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

AGB-code zorgverlener 90-047115
AGB-code praktijk 90-55719

Via de gemeente

Voor vergoedingen via jouw gemeente kun je terecht bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden, waaronder ook de zorg voor jongeren en volwassenen. Als je bepaalde moeilijkheden ervaart, kun je je melden bij je eigen gemeente. Dan wordt bekeken in hoeverre zij maatwerk nodig achten.

Ik heb met enkele gemeente al een contract, zodat mijn hulp direct ingezet kan worden. Heb ik met jouw gemeente geen contract? Dan is het nog altijd mogelijk hier alsnog een contract mee af te sluiten, zodat de vergoeding geen probleem is. Ik ben ook aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Gemeenten waar ik een contract mee heb:

  • De Kempen (Gemeente Reusel – de Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk)
  • Veldhoven
  • Valkenswaard
  • Heeze – Leende

Wil je in gesprek met de gemeente hierover, dan kan ik je ondersteunen met de aanvraag. De vergoeding is afhankelijk van de indicatie die door de gemeente afgegeven wordt. Dit zijn vastgestelde (maand)bedragen. Je kunt ook voor financiering vanuit een PGB kiezen. De betalingen lopen dan via de SVB (Sociale VerzekeringsBank). Een consult betaald vanuit een PGB kost € 60,00 per uur (vrijgesteld van btw).

Via je werkgever

Soms zijn werkgevers bereid (een deel van) de kosten te vergoeden. Zeker als het gaat om preventie of ter voorkoming van ergere klachten. Het is de moeite waard hiernaar te informeren.

Geen vergoeding mogelijk?

Het kan zijn dat voor jou geen vergoeding mogelijk is uit bovenstaande middelen. Dan zijn er nog andere alternatieven mogelijk.

 

  • Aftrekpost voor de inkomstenbelasting: onder de noemer ‘psychosociale hulpverlening/begeleiding’ kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden.
  • Coulanceregeling zorgverzekeraar: i sommige situaties vergoeden zorgverzekeraars op basis van een individuele coulanceregeling.
  • Minimum inkomen: indien je een minimum inkomen hebt, kun je een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente.

Neem contact op