Er komen vele vragen voorbij in mijn praktijk. In deze blog wil ik graag vertellen over één van die vragen. Uiteraard niet letterlijk, want het gaat om privacygevoelige informatie en het is niet de bedoeling dat iemand zich gaat herkennen. Toch is het goed om te weten wat er zoal voorbijkomt, omdat je wellicht zelf ook met iets dergelijks kampt. Het is dan fijn om te weten dat je daarvoor bij mij terechtkunt!

Oordelen, aansluiting en eenzaamheid

Een jongere neemt contact op omdat ze niet lekker in haar vel zit. Ze loopt vast op verschillende vlakken en voelt zich vaak eenzaam. We spreken af voor een kennismakingsgesprek en ik stel haar allerlei vragen. We praten over wat ze doet qua opleiding, werk en vrije tijd, maar blikken ook terug naar haar kinderjaren. Hoe verliepen toen bepaalde situaties? Het blijkt dat vooral de contacten met anderen lastig voor haar zijn, op verschillende manieren. Enerzijds gaat het erom dat ze het idee heeft dat andere mensen allerlei gedachten over haar hebben, bij alles wat ze zegt of doet. En dan vooral in de negatieve zin natuurlijk. Anderzijds zit ze met de meeste mensen niet op één lijn qua interesses. Ze wil veel meer diepgang brengen in het gesprek met onderwerpen zoals de toestand in de wereld of het milieu, terwijl de ander liever over eenvoudigere dingen praat, zoals uitgaan of kletsen over hobby’s. Het gevolg? Ze houdt vaak maar haar mond, wat ervoor zorgt dat ze zich alleen maar meer eenzaam voelt.

Bewustwording is essentieel

Na de kennismaking kunnen we samen aan de slag. Allereerst nemen we allerlei situaties letterlijk door. Ik ontleed deze volledig, zodat we ze goed kunnen onderzoeken. Wat gebeurt er nu precies? Ik ga in op wat ze denkt en voelt in de situaties. Daarnaast check ik hoe ze reageert, wat doet ze en wat is haar ervaring op dat moment? En hoe voelt het vervolgens na die situatie, die avond of in de loop van de week erna? Blijft het dan hetzelfde of verandert er toch iets? Ik benoem veel en vraag hierbij veel door. Zo krijgt deze jongere steeds beter het idee wat bepaalde situaties met haar doen en vooral wat haar reactie dan is. Herkent ze dit in de dingen die altijd tegen haar gezegd zijn? Zijn het dingen die in haar gezin gewoon zijn om te doen, wat misschien voor anderen anders kan zijn? Zo krijgt ze meer inzicht in waar het vandaan komt en kan ze ook nadenken of zij er ook zo over denkt. Ze kan bedenken welke waarde ZIJ belangrijk vindt. En wat betekent deze waarde dan in zulke situaties? Ook hier vraag ik door en benoem ik verschillende zaken. We bekijken samen of alles wat ze bedenkt ook echt klopt. We kijken naar de redeneringen en checken of dit invulling is of dat het ook echt feiten zijn. De jongere komt erachter dat het haar eigen invullingen zijn. Toch kan ze hier niet 1-2-3 afstand van doen. Het heeft immers jaren gekost om deze beperkende overtuigingen en bijbehorend gedrag aan te leren, dat leer je niet zomaar af. Daarom kies ik ervoor allerlei oefeningen te doen. Zo ervaart ze dat je van alles kunt bedenken zonder dat het waar is en dat je dan toch iets anders kunt doen. Daarnaast oefenen we met allerlei gedachtes. Wat doen anderen hiermee? Wat zou je tegen anderen zeggen als zij deze gedachten hadden? Je kunt jezelf alles wijs maken, maar ook dat je mogelijkheden hebt om de lading te verkleinen. Ze leert hiermee ook dat wat ze bedenkt gebaseerd is op ervaringen en dan vooral hoe ze deze zelf ingevuld heeft. En dat het voor iedereen altijd alles goed doen geen opgave is, maar dat dit onmogelijk is. Iedereen is anders en we kunnen nu eenmaal niet met de hele wereld elkaar allemaal leuk vinden.

Voelen wat voor jou werkt

Als laatste staan we stil bij zaken die de jongere als persoon belangrijk vindt. Op basis daarvan gaan we kijken hoe ze deze, in kleine stapjes, ook kan uitstralen. Hoe ze haar leven zo kan indelen dat het daar het dichtste bij komt, ongeacht wat anderen daarvan vinden. We staan steeds stil bij wat het voor haar oplevert. Wanneer zij er een goed gevoel bij heeft, dan is het goed. Wat een ander ervan vindt doet er dan niet toe. Ze gaat ervaren dat dit een prettigere manier is dan alleen maar bezig zijn met de ander. Ze kan ook met een zekerder gevoel eigen keuzes maken en weet dat deze goed zijn voor haar. Het gaat zeker niet altijd gemakkelijk zijn, maar door hier bewust bij stil te staan helpt het haar bij zichzelf te blijven. Het is belangrijk om je er bewust van te zijn dat je het niet altijd alleen maar goed kunt hebben. Soms zijn momenten nu eenmaal even vervelend. Ook daar staan we bij stil. Hoe word je je bewust van deze momenten en hoe kun je er vervolgens het beste mee omgaan? Door het lichaam er steeds weer bij te betrekken, gaat het ook steeds beter lukken om zaken op tijd aan te voelen en hiernaar te luisteren. We gaan dan ook letterlijk naar deze vervelende gevoelens toe, om te ervaren hoe het is als je erbij blijft. Wat gebeurt er als je ze niet weg wilt duwen, maar accepteert dat ze er ook bij horen? Ze merkt al snel dat dit minder vervelend is dan ze eerder dacht. Het is zelfs zo dat het hierdoor rustiger wordt voor haar. Zo leert ze dat ze alles kan toelaten, zonder dat er echt iets gebeurt wat niet te doen is.

Uiteindelijk loopt ze tevreden de deur uit. Tevreden met zichzelf. Tevreden met de leuke en minder leuke dingen rondom zichzelf en keuzes makend vanuit zichzelf en daar blij mee kunnen zijn.